1. Giáo dục & Đào tạo
  2. >
  3. Giáo dục Văn hóa
  4. >
  5. Văn hóa Phim ảnh

Xây dựng thương hiệu văn hóa từ Điện ảnh: Hãy thay đổi nhận thức, thực sự quan tâm đến Điện ảnh

08:11 | 20/10/2022
aA

Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.

Xây dựng thương hiệu văn hóa từ Điện ảnh: Hãy thay đổi nhận thức, thực sự quan tâm đến Điện ảnh - Ảnh 1.

Ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh

Thưa ông, Điện ảnh được xem là một ngành nghệ thuật và cũng là một ngành kinh tế. Trong thời gian qua, theo ông, việc phát triển Điện ảnh Việt Nam đang gặp những khó khăn gì?

- Điện ảnh nước ta hiện nay đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đặc biệt là việc kinh phí đặt hàng phim và mới đây là việc xây dựng Quỹ phát triển Điện ảnh đã được đề cập trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Thực tế có nhiều dự án của nước ngoài đang tài trợ cho việc làm phim ở nước ta, đầu tư cho các nhà làm phim trẻ, nhà làm phim độc lập và phim nghệ thuật…Đương nhiên, họ hỗ trợ thì họ có quyền chi phối, định hướng, điều chỉnh mình. Trong khi Điện ảnh của chúng ta không có Quỹ phát triển thì không có kinh phí hỗ trợ các nhà làm phim và các quỹ nước ngoài sẽ nhảy vào. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Phải có Quỹ để nắm quyền chủ động đối với các đối tượng là nhà làm phim trẻ, nhà làm phim độc lập. Nhưng khi đưa Quỹ vào dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi thì rất nhiều ý kiến không đồng thuận. Cho nên, tôi thực sự buồn vì thực tế, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước đã xác định rất đúng nhưng khi đưa vào triển khai thực hiện thì khó vô cùng.

Ngoài vấn đề thể chế như đã nói ở trên, một điểm nữa là hoạt động sự nghiệp cụ thể. Mỗi năm, trung bình các doanh nghiệp tư nhân họ sản xuất gần 40 phim truyện chiếu rạp. Trong khi phim nhà nước đặt hàng chỉ có 3 phim trong 2 năm. Đấy là một tương quan không cân xứng. Và vấn đề nữa là ở chỗ, phim của tư nhân làm để có doanh thu, lợi nhuận, bán được vé, vì thế, họ chỉ đề cập những đề tài dễ xem, giải trí, hành động, tình yêu….để thu hút khán giả, bán được vé. Đó là điều đương nhiên vì họ phải có lời thì mới sống được, mới làm phim.

Còn phim Nhà nước đặt hàng về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, đề tài lãnh tụ…chỉ có 3 phim trong 2 năm thì tương quan quá chênh lệch, mất cân đối. Nhưng yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có phim chiến tranh cách mạng, đề tài lịch sử… để phục vụ nhân dân. Giữa yêu cầu và thực tế triển khai bất cập, mất cân đối như vậy.

Không thể quay ra nói các nhà làm phim tư nhân thiếu những tác phẩm có giá trị tư tưởng, người ta làm sao làm phim đề tài chiến tranh, cách mạng, lịch sử được. Người ta phải tồn tại và phát triển đã chứ. Đặt mình vào vị trí của các nhà làm phim độc lập đều thấy họ không có gì sai cả. Vấn đề là nhà nước phải quan tâm thực sự, đầu tư cho những đề tài nhà nước cần, không thể để thực trạng chỉ đầu tư 3 phim trong 2 năm như thời gian vừa qua.

Xây dựng thương hiệu văn hóa từ Điện ảnh: Hãy thay đổi nhận thức, thực sự quan tâm đến Điện ảnh - Ảnh 2.

Trong hai năm qua, chỉ có 3 bộ phim được Nhà nước đặt hàng (ảnh phim Bình minh đỏ)

Vậy ông có mong muốn gì để Điện ảnh Việt Nam có thể phát triển, trở thành ngành đi tiên phong trong công nghiệp văn hóa?

- Như tôi đã nói ở trên về tỉ lệ mất cân đối giữa phim của các nhà làm phim tư nhân và phim Nhà nước đặt hàng. Ngoài tỉ lệ thì số tiền đầu tư cho mỗi bộ phim cũng quá ít. Phim Nhà nước đặt hàng không quá 20 tỉ/phim, thường thì 15 tỉ/phim, trong khi phim tư nhân họ làm 30-50 tỉ trở lên. Luôn luôn họ gấp đôi, gấp 3 thậm chí cả chục lần. Vì vậy, không có đủ phim Việt để chiếu phục vụ nhân dân.

Hiện cả nước có 228 đội chiếu phim lưu động, là những đội chiếu phim chiếu phục vụ nhân dân miễn phí trong các sự kiện lớn, các dịp lễ của đất nước, nhưng hiện giờ không có nguồn phim để chiếu. Phim phục vụ nhân dân không lấy tiền là phim do Cục Điện ảnh cấp, trong khi 2 năm 3 phim thì lấy đâu phim chiếu. Muốn lấy phim tư nhân đi chiếu thì phải bỏ tiền mua, cấp cho các địa phương. Cũng không có ngân sách để Cục mua bản quyền và cấp cho địa phương.

Vì vậy, tôi nghĩ, Điện ảnh chẳng đòi hỏi cao sang gì nhiều, không dám xin nhưng Nhà nước cần quan tâm mỗi năm làm 10 phim truyện về đề tài Đảng, Nhà nước cần. Mỗi năm 10 phim để các địa phương chiếu các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Giờ không có phim để sản xuất, không có tiền mua phim tư nhân để đi chiếu.

Điện ảnh Việt còn rất nhiều vấn đề. Như quản lý trên không gian mạng, tiền kiểm hay hậu kiểm. Trang thiết bị thiếu thốn trong khi kiểm soát phim trên không gian mạng thì phải bằng công nghệ mới hiện đại 4.0 chứ không phải xem cơ học rồi duyệt. Hiện nay, chúng ta mới chỉ kiểm soát được âm thanh, chữ, chưa kiểm soát được hình ảnh. Nghĩa là về kỹ thuật chúng ta đang "bó tay". Như vậy, không kiểm soát được. Trong khả năng, điều kiện của mình như vậy, chúng ta chấp nhận hậu kiểm. Nhiều người đề nghị tiền kiểm, ai cũng muốn, nếu muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương của Đảng thì tốt nhất là tiền kiểm, nhưng phần mềm kỹ thuật còn lạc hậu, nhiều nước trên thế giới cũng bị chứ không phải chỉ chúng ta.

Bên cạnh đó, cần phát giữ và triển khai được Quỹ phát triển Điện ảnh. Nó là cánh tay nối dài, là công cụ quản lý của Nhà nước để định hướng và thực hiện các dự án phim của những đối tượng tương lai của nghệ thuật điện ảnh. Bây giờ nhận thức của chúng ta về Quỹ điện ảnh vẫn lúng túng. Chúng ta mới đang hiểu là Quỹ kinh tế mà không hiểu là công cụ quản lý nhà nước. Chúng ta nắm và điều chỉnh lực lượng sáng tác như thế nào? Hiện nay, các Hội có quản lý được Hội viên trẻ không? Họ có vào các Hội không? Lực lượng nghệ sĩ trẻ rất đông và họ sáng tác độc lập, không tham gia các Hội. Điện ảnh cũng vậy, nếu không có Quỹ phát triển Điện ảnh, không thu hút được các nhà làm phim trẻ, làm phim độc lập thì khó để phát triển.

Ngoài ra, rất nhiều nước duyệt phim theo phân loại độ tuổi, còn chúng ta ngoài phân loại độ tuổi còn kiểm soát nội dung tư tưởng. Thể chế chúng ta khác, chúng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, không thể áp cách quản lý của nước ngoài vào Việt Nam được. Việc kiểm duyệt phim của chúng ta, ngoài nội dung (phân loại theo độ tuổi) chúng ta còn phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng thương hiệu văn hóa từ Điện ảnh: Hãy thay đổi nhận thức, thực sự quan tâm đến Điện ảnh - Ảnh 3.

Các nhà làm phim Việt Nam cũng cần nâng cao trình độ, khả năng làm phim lên (ảnh minh họa phim Bố già)

Trên thực tế, ở một số nước lân cận chúng ta như Hàn Quốc, Trung Quốc, các nhà làm phim tư nhân, độc lập họ không trông chờ ngân sách nhưng vẫn có những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, quảng bá được hình ảnh đất nước, con người của quốc gia ra với thế giới. Vậy vì sao chúng ta lại không?

- Điện ảnh Việt Nam cũng làm được chứ nếu nhiệm vụ định hướng chính trị, tuyên truyền giáo dục chỉ đặt ra cho Điện ảnh khoa học, tài liệu thôi, còn Điện ảnh chiếu rạp thì phải xem là một ngành kinh tế, nghệ thuật vận hành đúng theo cơ chế thị trường. Chúng ta có dám mạnh dạn như thế không? Nếu Điện ảnh chiếu rạp vận hành theo cơ chế thị trường thì sẽ làm được, trở thành ngành công nghiệp.

Ngoài ra, các nhà làm phim Việt Nam cũng cần nâng cao trình độ, khả năng làm phim lên. Nhưng cũng cần gỡ bỏ rào cản về tâm lý sáng tạo cho anh em, thông thoáng hơn nữa thì làm phim tốt hơn.

Bên cạnh đó là vấn đề trong nhận thức. Tất cả các ngành phải thực sự muốn ủng hộ Điện ảnh. Muốn điện ảnh trở thành công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh, đem lại kinh tế, đem lại GDP cho đất nước và quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước con người Việt Nam ra thế giới một cách tốt nhất thì mọi người phải thay đổi nhận thức, quan tâm phải thực sự chứ không chỉ quan tâm trên lý thuyết.

Như vừa qua, khi xây dựng Dự thảo sửa đổi một số điều của Luật Điện ảnh, một thể chế mà tôi đã thấy không thể hiện được sự quan tâm của các bộ, ngành. Đưa phương án nào ra để thúc đẩy phát triển Điện ảnh thì không Bộ này lại Bộ kia gạt ra.

Vì vậy, như tôi đã nói, chủ trương, chính sách của Đảng thì rất đúng, rất trúng, nhưng khi thực hiện còn khó khăn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Ý kiến bạn đọc
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng pháp luật về điện ảnh và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật Điện ảnh”. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; TS.Hoàng Thị Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đồng chủ trì hội thảo.
Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng tri ân các nhà giáo, vừa qua THCS-THPT Newton long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” nhằm tôn vinh những thầy giáo, cô giáo đang từng ngày từng giờ say sưa trên bục giảng để cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người.
Khi nói về công lao của những thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục miền núi Nghệ An, không thể không nói đến cố Nhà giáo Ưu tú Lô Xuân Minh – cố Hiệu trưởng Trường THSP Miền núi Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào mùa khai trường, vào những ngày của tháng 11, trong tâm trí tôi lại sống dậy mạnh mẽ những kỉ niệm vui buồn, sâu sắc của một thuở đi dạy học nhiều gian nan vất vả, nhiều khó khăn và thương nhớ. Với tôi, tình cảm tôn sư trọng đạo, đạo lí tôn sư trọng đạo luôn luôn âm thầm, sâu lắng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và cao cả. Xin chia sẻ đôi điều về những ngày thương khó của một thuở đi dạy học như là sự tri ân đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang duyên nợ suốt cả cuộc đời. Và, cũng từ những ngày dạy học thương khó đó rút ra được những suy ngẫm sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt.                           
Ngày 03/11/ 2022 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.  
GCVN: Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS.
Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Kính lễ với người thầy là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt ta. Từ xa xưa người Việt hầu như ai từng đi học cũng đều thuộc câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Yêu kính thầy cô, quý trọng tri thức và vì thế vị trí của người thầy luôn được đặt rất cao trong nấc thang xã hội. Theo đà phát triển của xã hội, một số quan niệm không còn phù hợp trong xã hội hiện đại; trong đó liên quan đến môi trường giáo dục, người học có thêm nhiều phương thức, tự do hơn trong học tập. Vai trò, vị thế của người thầy và quan hệ giữa thầy cô với học sinh, với cha mẹ học sinh cũng có những thay đổi. Giáo dục không còn đơn thuần một chiều, thụ động.
Hệ thống giáo dục 4.0 áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, trên 3 ứng dụng: Một là, sử dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Hai là, tổ chức các khóa học trực tuyến thông qua mạng Internet. Ba là, ứng dụng sáng tạo mở, kết hợp người học và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ học tập sáng tạo.
Sáng ngày 18/10/2022, chương trình Báo cáo Dự án “Văn học sáng tạo” mùa 2 của thầy và trò trường TH - THCS Pascal (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn học sinh với diễn xuất ấn tượng đã mang tới buổi báo cáo những tiểu phẩm sân khấu hóa đặc sắc được lấy cảm hứng từ các bài thơ, trường ca của nhà thơ Trần Đăng Khoa  và tái hiện lại trên sân khấu. Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trưng bày, trao đổi sách vô cùng thú vị và bổ ích.
Đam mê công nghệ thông tin thôi thúc Nguyễn Văn Hiệp xin nghỉ việc, dành toàn thời gian học lập trình online ở tuổi 25 và chuyển nghề sau ba tháng.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 11/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị.
GD&TĐ - Hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học đã được ngành giáo dục Lào Cai đưa ra để các nhà trường triển khai, tháo gỡ.
GD&TĐ - Giờ dạy có sự hài hòa giữa lý thuyết, bài tập, thực hành để học sinh nắm vững nội dung cốt lõi nhưng không được cắt xén hay giảm tiết môn học.
Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm K Expo Vietnam 2022 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Văn hóa giao thông có lẽ là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến từ người tham gia giao thông cho đến các bạn học sinh khi còn ngồi ghế của nhà trường. Nhưng để hiểu văn hóa giao thông là gì? Và tham gia như thế nào để thể hiện sự văn hóa thì không phải ai cũng nắm rõ được. Hãy cùng Anycar tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết này nhé!
(DNTO) - Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành công trong chiến lược chuyển đổi số bởi rất nhiều nguyên nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện tiến trình chuyển đổi số đang rất chậm do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và cả đơn vị cung cấp giải pháp.
(DNTO) - Tuần qua, bộ 3 cổ phiếu thép “đình đám” là CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG (+10,5%), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG (+14.9%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG (+19,9%), đều ghi nhận mức tăng khá ấn tượng.
GD&TĐ - Nếu nhiễm lại một tuýp virus dengue khác, bệnh nhân có thể bị nặng hơn, dễ trở thành sốt xuất huyết dengue hoặc sốc dengue.
GD&TĐ - Chào mừng 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải kéo co cho nữ công nhân với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
GD&TĐ - Một siêu thị Điện Máy Xanh ở TP. Đà Nẵng đã bị mất 130 chiếc điện thoại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng khi cho người dân vào tránh lụt đêm 14/10.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ - Trường ĐH Oxford, Anh, tiếp tục đứng đầu danh sách trường đại học thế giới năm 2023 của THE trong 7 năm liên tiếp.
GD&TĐ -Tại Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thể dục cho học sinh lớp 1 và lớp 2, những năm đầu tiểu học.
GD&TĐ - Nhiều gia đình khó khăn tại Indonesia buộc phải cho con nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.
GD&TĐ - Trung Quốc đang cần hàng triệu công nhân lành nghề để duy trì hoạt động của nền kinh tế như thợ sửa ô tô, chữa điện lạnh, kỹ thuật viên máy tính… Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến nền kinh tế của họ không đủ khả năng để thay thế hàng triệu người có tay nghề cao sắp nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
20 năm qua đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cá nhân hoặc tập thể các nhà giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT nước nhà. Có thể kể một số kiến nghị chính sau đây: Kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cuối năm 1996(2), 2000(3), 2005(4); Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004-2006(5); Kiến nghị của 24 GS và nhà khoa học trong và ngoài nước do GS Hoàng Tụy chủ biên năm 2004(6); Đề án kiến nghị của nhóm trí thức người Việt ở nước ngoài do GS Vũ Quang Việt chủ biên năm 2005(7); Báo cáo “lựa chọn thành công” trong đó có một phần đánh giá về GD-ĐT của nhóm GS và chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard trình trực tiếp thủ tướng cuối năm 2007(8); Kiến nghị của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm 2008(9); Riêng mảng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng có kiến nghị năm 2011(10) của Đặng Danh Ánh và một số kiến nghị của 30 nhà khoa học trong và ngoài nước đã được in thành sách năm 2007(11).
GD&TĐ -Từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục Bờ Biển Ngà ban hành quy định học sinh có điểm trung bình năm học dưới 8,5 trên thang điểm 10 sẽ bị đuổi học.