1. Thông tin hội
  2. >
  3. Hoạt động hội các học viện trường Đại học...
Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục: Nghiên cứu thực tế giáo dục nghề nghiệp
Năm 2023, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội, với chủ đế “Tổ chức đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay: Những khó khăn, bất cập và giải pháp khắc phục”.
Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trong các nhà trường là môn học được hình thành, phát triển gắn với quá trình vận động, phát triển của thực tiễn cách mạng Việt Nam, thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực tiễn giáo dục, đào tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Môn GDQP&AN được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp luận về đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân của Đảng Cộng sản Việt Nam và dựa trên truyền thống văn hóa dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc
Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục đã long trọng tổ chức buổi Lễ công bố quyết định thành lập các trung tâm thành viên mới, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động quí 1, quán triệt phương hướng, nhiệm vụ trong quí 2. Các hoạt động diễn ra trong bầu không khí hào hứng, phấn khởi và trang nghiêm. Thông qua buổi lễ, các trung tâm thành viên đã có dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và hứa hẹn hợp tác cùng nhau trong công việc.
Ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại hội trường tầng 6, tòa nhà Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục đã tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá, xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2023 của tác giả Bùi Công Huy, Giám đốc Trung tâm công nghệ giáo dục HND EDU.
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.