1. Giáo dục & Đào tạo
  2. >
  3. Giáo dục Sau đại học
5 thách thức mà sinh viên thường gặp phải khi học Thạc sĩ trực tuyến và cách đối phó với chúng
Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ trực tuyến là một thành tựu đáng tự hào, và nó có thể đem lại cho bạn tương lai nghề nghiệp triển vọng, tuy nhiên nó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
Chất lượng giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục nói chung và của một nhà trường nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chương trình dạy học có vai trò rất quan trọng, đó là yếu tố cốt lõi của quá trình đào tạo.
Đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) là một bộ phận của đội ngũ nhà giáo quân đội; lực lượng nòng cốt trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy các môn KHXH&NV trong các nhà trường quân đội; phẩm chất, trình độ, năng lực, tiềm năng sáng tạo, sức mạnh nói chung, năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận nói riêng của đội ngũ này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các nhà trường quân đội và sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.