1. Giáo dục & Đào tạo
  2. >
  3. Giáo dục Tâm lý
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và văn hóa   Giao tiếp, ứng xử của người Công an nhân dân
“Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND Việt Nam là hệ thống thái độ và hành vi của công an các đơn vị địa phương và cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an được xác định để xử lí tốt nhất các mối quan hệ với tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND, với môi trường tự nhiên và với chính bản thân mình trong thi hành công vụ, ...”
Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023, tổ chức tại Hà Nội ngày 16/2/2023. Đầu đề do Tạp chí đặt.