1. Thông tin hội
  2. >
  3. Hoạt động hội các học viện trường Đại học...

Đại hội Hội cựu giáo chức Học viện Ngân hàng lần thứ 2 nhiệm kỳ (2022-2027)

03:16 | 02/11/2022
aA

 

Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng.

Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.