1. Thông tin hội
  2. >
  3. Tin hoạt động Trung ương hội

HỘI NGHỊ GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

08:25 | 02/08/2023
aA

             Hội nghị do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và UBVHGD Quốc hội khóa XV tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/8/2023. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQVN, Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm UBVHGD Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sư phạm đến từ nhiều cơ quan khoa học, Viện nghiên cứu, Hội Khoa học,… tại Hà Nội.

         Để có cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp tình hình nhân dân về việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 2022. Báo cáo “Tình hình nhân dân về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 – 2022” nêu những nội dung quan trọng:

  1. Việc ban hành chính sách, pháp luật và công tác quản lí nhà nước về đổi mới

chương trình, SGK giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014 – 2022. Nhân dân đồng tình và ủng hộ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 “về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông”. Đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, kịp thời để đổi mới phương pháp, nội dung giáo dục phù hợp với tình hình chung về công tác giáo dục trong khu vực và trên thế giới, phù hợp với tình hình mới hiện nay; thể chế hóa việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội “về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

       Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn về việc Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phê duyệt danh mục SGK dùng trong cơ sở giáo dục và đào tạo nhưng thực tế vào đầu năm học một số trường học đưa danh mục bộ SGK có sự không rõ ràng giữa SGK và tài liệu tham khảo, sách bài tập dẫn đến chi phí mua sách đội lên rất nhiều; tình trạng giá SGK nhiều thời điểm tăng cao, gây khó khăn, lãng phí tiền của nhân dân.

Việc triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông đang tồn tại việc trong cùng một địa phương có thể lựa chọn giảng dạy các bộ SGK giáo dục phổ thông khác nhau. Điều này sẽ phát sinh những bất cập,..

  1. Về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2.1. Việc đáp ứng nội dung đổi mới của Chương trình .

Nhân dân đồng tình và đánh giá cao Chương trình giáo dục phổ thông 2018

đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Chương trình được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp người học tích lũy được kiến thức phổ thông vững chắc, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời. Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước được cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp, đảm bảo đạt mục tiêu giáo dục.

2.2. Mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất

kĩ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh. Nhiều ý kiến nhân dân đánh giá cao chương trình giáo dục mới tập trung vào nội dung và phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. Chương trình này phát huy tính tích cực của người học, giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Chương trình giáo dục phổ thông mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh. So với chương trình hiện hành, học sinh đã được tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách nhẹ nhàng, giáo viên chủ động, sáng tạo trong dạy học. Học sinh được đánh giá tự tin và tích cực hơn trong quá trình dạy học, đọc thông, viết thạo hơn, đạt được phẩm chất, năng lực cần thiết. Học sinh nắm chắc được các kiến thức cơ bản của từng môn học theo yêu cầu cần đạt; biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học, thực hành được các kĩ năng theo yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học. Học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù) theo yêu cầu; đa số các em mạnh dạn trong giao tiếp, biết hợp tác với bạn bè để giải quyết vấn đề và có sáng tạo, sống hòa đồng với bạn bè, yêu quý thầy cô và gia đình.

Tuy nhiên, có một số ý kiến băn khoăn ở một số nội dung về chương trình

giáo dục phổ thông: Việc thực hiện chương trình mới còn những bất cập; thiếu giáo viên cục bộ tại một số trường; cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu, xuống cấp, sĩ số học sinh trong một lớp học ở một số thành phố lớn quá đông. Tình trạng giáo viên bỏ nghề giáo dục có xu hướng tăng trong vài năm gần đây,… Việc biên soạn và thực nghiệm Chương trình Giáo dục 2018, nhất là việc triển khai còn nhiều bất cập: Việc lựa chọn nhóm môn học khiến nhiều học sinh bỡ ngỡ và khó lựa chọn môn học phù hợp, đa số sẽ chọn theo cảm tính,…Việc gộp các môn lại với nhau để gọi là tích hợp, rõ nhất là hai môn học Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật gây khó khăn nhiều cho giáo viên giảng dạy và việc tiếp nhận môn học của học sinh. Việc chuyển tiếp trong cách dạy học cho học sinh từ cấp mẫu giáo bước vào lớp 1 bậc Tiểu học gặp khó khăn,…

2.3 Đổi mới phương pháp giáo dục; đổi mới đánh giá chất lượng (thi, kiểm

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh). Đa số ý kiến cho rằng cách thi, kiểm tra trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phát huy được tính sáng tạo của học sinh, không phải theo khuôn mẫu, gắn với đời sống hằng ngày. Hình thức kiểm tra đa dạng, giúp học sinh bớt áp lực trong thi cử. Người dân cơ bản đồng tình với cách đánh giá theo chương trình mới, không có xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, tạo sự tự tin cho các em.

Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên ở một số trường học tổ chức cho học sinh

làm việc nhóm nhưng cách làm hình thức, chưa tạo điều kiện để mỗi học sinh trong nhóm hoạt động, tự tạo ra sản phẩm của mình,…Việc đổi mới, đánh giá chất lượng giáo dục ở một số nới còn mang nặng hình thức,…Vẫn còn tình trạng tổ chức nhiều kì thi gây lãng phí tiền của nhà nước và nhân dân.

  1. Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông

3.1. Về nội dung, chất lượng: Có nhiều ý kiến cho rằng, các bộ SGK đã được Bộ

GD&ĐT phê duyệt có thiết kế mới mẻ, hấp dẫn về hình thức, cấu trúc, hình ảnh và chữ đẹp, rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản ánh: Cấu trúc giữa các bài học trong một số SGK chưa đảm bảo đủ các thành phần theo đúng quy định; một số câu hỏi đặt ra chưa rõ ràng và sát với nội dung bài học; một số SGK mắc nhiều lỗi về chính tả, câu từ, ngôn ngữ, hình ảnh; một số sách có nội dung chưa phù hợp, chưa mang tính giáo dục, thậm chí gây phản cảm,…

3.2. Về tài liệu giáo dục địa phương: Nhân dân quan tâm và đồng tình với việc

tài liệu giáo dục địa phương được biên soạn thành các chủ đề, đảm bảo phù hợp với học sinh của mỗi tỉnh, thành phố và phù hợp với từng độ tuổi học sinh từng lớp học, cấp học. Qua đó, nội dung sẽ mang nét đặc trưng, bản sắc con người và vùng đất từng địa phương để hấp dẫn và luôn gợi dẫn các em tiếp tục khám phá nhiều hơn những vẻ đẹp của quê hương, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho học sinh.

3.3. Về xã hội hóa biên soạn SGK: Nhiều ý kiến đồng tình việc thực hiện xã hội

hóa biên soạn SGK không sử dụng ngân sách nhà nước, tuy nhiên cần nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước; quan tâm việc lựa chọn đơn vị có đủ khả năng tham gia xã hội hóa, tránh lợi ích nhóm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm vi phạm,…

3.4. Về giá SGK và in ấn, phát hành SGK:

Người dân băn khoăn, bức xúc về sự độc quyền hay có hiện tượng lợi ích nhóm

trong việc in ấn, phát hành SGK và giá SGK còn quá cao ảnh hưởng đến nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, nhất là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

Nhân dân bức xúc trước vụ việc một số đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi hạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công Ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam đẩy giá SGK lên quá cao gây khó khan cho nhiều gia đình có con em đang trong độ tuổi đi học, làm bức xúc trong dư luận.

  1. Về các điều kiện đảm bảo triển khai, thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

4.1. Về đội ngũ nhà giáo: Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay, số lượng giáo viên

biên chế ở cấp tiểu học, THPT còn thiếu so với mức quy định, nhất là ở cấp tiểu học. Ở cấp THCS, số lượng giáo viên cơ bản đủ, tuy nhiên còn tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở một số bộ môn như thừa giáo viên Toán, Ngữ văn, thiếu giáo viên môn Tin học, Công nghệ, Thể dục, Địa lí. Đối với cấp THPT thiếu giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật, thậm chí có địa phương chưa có giáo viên về 2 môn này. Các cơ sở giáo dục đã lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Việc bố trí, sử dụng giáo viên dạy các môn “tích hợp”, các môn học mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhất là môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS năm 2018 gặp khó khan do giáo viên các môn (Hóa học, Sinh học, Vật lí) chưa được bồi dưỡng để giảng dạy “tích hợp”.

Nhân dân quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên để đáp ứng yêu cầu hiện nay, lương cơ bản của giáo viên hiện nay còn thấp chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường. Với những áp lực này, kể cả khi có chương trình mới, người dân lo ngại vẫn sẽ có giáo viên duy trì dạy theo kiểu cũ, tư duy cũ cho an toàn, hoặc nếu đổi mới cũng tập hợp lại thành tổ nhóm để “thiết kế nội dung”, rồi dạy rập khuôn.

         Nhiều ý kiến cho rẳng, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 còn nặng so với Chương trình 2006, một số giáo viên vẫn chưa thay đổi được thói quen truyền thụ kiến thức dơn thuần nên chưa tạo ra được những giờ học hiệu quả, trong đó mỗi học sinh đều được hoạt động để tự mình tìm tòi kiến thức, rèn luyện kĩ năng và vận dụng những điều đã học để phát hiện, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.

4.2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Các tỉnh, thành phố đã có sự quan tâm xây dựng và ban hành các kế hoạch đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện triển khai đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông cho các trường học trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh, bố trí sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất trường học (đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có phù hợp với tình hình thực tế) để đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm bố trí ngân sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương; đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án khác, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, đặc biệt ưu tiên giải quyết cho các cơ sở giáo dục còn thiếu phòng học, phòng học không an toàn, quá tải số lớp/trường, số học sinh/lớp, xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã có sự quan tâm nhưng chưa đáp ứng với tình hình hiện nay, đặc biệt là thiếu máy vi tính và phòng học môn Tin học; nhà tập luyện thể dục thể thao, phòng thí nhiệm,… làm cho việc giảng dạy tại các trường và tiếp cận khoa học công nghệ của học sinh còn hạn chế. Chương trình khi ban hành chưa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục nên phải tiếp tục ban hành bổ sung trong các năm sau, gây khó khăn cho việc chuẩn bị SGK và triển khai thực hiện đối với một số môn học.

         Cùng với các nội dung trên, Báo cáo cũng nêu những đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề xuất, kiến nghị Đối với Chính phủ; đề xuất, kiến nghị  Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan.

          Các đại biểu dự Hội nghị nhất trí cao Báo cáo trên cũng như với nội dung được tổng hợp trong bản báo cáo do Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội trình bày. Đồng thới, các nhà khoa học, các chuyên gia cũng đã trao đổi, giải thích, nhấn mạnh hơn một số nội dung về các biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 một cách bài bản, khoa học, phù hợp. Việc thực hiện xã hội hóa giáo dục phải đồng bộ ở tất cả các khâu. Vấn đề đầu tư xây dựng trường Sư phạm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, lương giáo viên, nâng cao đời sống cho giáo viên,…được các đại biểu hết sức quan tâm và coi đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của việc thực hiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

          Kết thúc Hội nghị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cảm ơn ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia và khẳng định đây là giám sát quá trình thực hiện chưa phải là giám sát kết quả thực hiện, vì vậy 8 nhóm vấn đề : Về Nhà giáo, Xã hội hóa giáo dục, Phương pháp dạy học, Chính sách giáo dục, Biên soạn, in ấn, phát hành SGK, Điều kiện thực hiện, Phân luồng học sinh, Định hướng phát triển giáo dục trong thời gian tới mà các đại biểu nêu trong Hội nghị này sẽ được Bộ GD&ĐT tiếp thu, nghiên cứu và thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả.

                                                                               PV

Ý kiến bạn đọc
Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng tri ân các nhà giáo, vừa qua THCS-THPT Newton long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” nhằm tôn vinh những thầy giáo, cô giáo đang từng ngày từng giờ say sưa trên bục giảng để cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người.
Khi nói về công lao của những thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục miền núi Nghệ An, không thể không nói đến cố Nhà giáo Ưu tú Lô Xuân Minh – cố Hiệu trưởng Trường THSP Miền núi Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào mùa khai trường, vào những ngày của tháng 11, trong tâm trí tôi lại sống dậy mạnh mẽ những kỉ niệm vui buồn, sâu sắc của một thuở đi dạy học nhiều gian nan vất vả, nhiều khó khăn và thương nhớ. Với tôi, tình cảm tôn sư trọng đạo, đạo lí tôn sư trọng đạo luôn luôn âm thầm, sâu lắng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và cao cả. Xin chia sẻ đôi điều về những ngày thương khó của một thuở đi dạy học như là sự tri ân đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang duyên nợ suốt cả cuộc đời. Và, cũng từ những ngày dạy học thương khó đó rút ra được những suy ngẫm sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt.                           
Ngày 03/11/ 2022 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.  
GCVN: Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS.
Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Kính lễ với người thầy là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt ta. Từ xa xưa người Việt hầu như ai từng đi học cũng đều thuộc câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Yêu kính thầy cô, quý trọng tri thức và vì thế vị trí của người thầy luôn được đặt rất cao trong nấc thang xã hội. Theo đà phát triển của xã hội, một số quan niệm không còn phù hợp trong xã hội hiện đại; trong đó liên quan đến môi trường giáo dục, người học có thêm nhiều phương thức, tự do hơn trong học tập. Vai trò, vị thế của người thầy và quan hệ giữa thầy cô với học sinh, với cha mẹ học sinh cũng có những thay đổi. Giáo dục không còn đơn thuần một chiều, thụ động.
Hệ thống giáo dục 4.0 áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, trên 3 ứng dụng: Một là, sử dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Hai là, tổ chức các khóa học trực tuyến thông qua mạng Internet. Ba là, ứng dụng sáng tạo mở, kết hợp người học và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ học tập sáng tạo.
Sáng ngày 18/10/2022, chương trình Báo cáo Dự án “Văn học sáng tạo” mùa 2 của thầy và trò trường TH - THCS Pascal (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn học sinh với diễn xuất ấn tượng đã mang tới buổi báo cáo những tiểu phẩm sân khấu hóa đặc sắc được lấy cảm hứng từ các bài thơ, trường ca của nhà thơ Trần Đăng Khoa  và tái hiện lại trên sân khấu. Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trưng bày, trao đổi sách vô cùng thú vị và bổ ích.
Đam mê công nghệ thông tin thôi thúc Nguyễn Văn Hiệp xin nghỉ việc, dành toàn thời gian học lập trình online ở tuổi 25 và chuyển nghề sau ba tháng.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 11/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị.
GD&TĐ - Hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học đã được ngành giáo dục Lào Cai đưa ra để các nhà trường triển khai, tháo gỡ.
GD&TĐ - Giờ dạy có sự hài hòa giữa lý thuyết, bài tập, thực hành để học sinh nắm vững nội dung cốt lõi nhưng không được cắt xén hay giảm tiết môn học.
Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm K Expo Vietnam 2022 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Văn hóa giao thông có lẽ là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến từ người tham gia giao thông cho đến các bạn học sinh khi còn ngồi ghế của nhà trường. Nhưng để hiểu văn hóa giao thông là gì? Và tham gia như thế nào để thể hiện sự văn hóa thì không phải ai cũng nắm rõ được. Hãy cùng Anycar tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết này nhé!
(DNTO) - Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành công trong chiến lược chuyển đổi số bởi rất nhiều nguyên nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện tiến trình chuyển đổi số đang rất chậm do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và cả đơn vị cung cấp giải pháp.
(DNTO) - Tuần qua, bộ 3 cổ phiếu thép “đình đám” là CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG (+10,5%), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG (+14.9%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG (+19,9%), đều ghi nhận mức tăng khá ấn tượng.
GD&TĐ - Nếu nhiễm lại một tuýp virus dengue khác, bệnh nhân có thể bị nặng hơn, dễ trở thành sốt xuất huyết dengue hoặc sốc dengue.
GD&TĐ - Chào mừng 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải kéo co cho nữ công nhân với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
GD&TĐ - Một siêu thị Điện Máy Xanh ở TP. Đà Nẵng đã bị mất 130 chiếc điện thoại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng khi cho người dân vào tránh lụt đêm 14/10.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ - Trường ĐH Oxford, Anh, tiếp tục đứng đầu danh sách trường đại học thế giới năm 2023 của THE trong 7 năm liên tiếp.
GD&TĐ -Tại Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thể dục cho học sinh lớp 1 và lớp 2, những năm đầu tiểu học.
GD&TĐ - Nhiều gia đình khó khăn tại Indonesia buộc phải cho con nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.
GD&TĐ - Trung Quốc đang cần hàng triệu công nhân lành nghề để duy trì hoạt động của nền kinh tế như thợ sửa ô tô, chữa điện lạnh, kỹ thuật viên máy tính… Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến nền kinh tế của họ không đủ khả năng để thay thế hàng triệu người có tay nghề cao sắp nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
20 năm qua đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cá nhân hoặc tập thể các nhà giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT nước nhà. Có thể kể một số kiến nghị chính sau đây: Kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cuối năm 1996(2), 2000(3), 2005(4); Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004-2006(5); Kiến nghị của 24 GS và nhà khoa học trong và ngoài nước do GS Hoàng Tụy chủ biên năm 2004(6); Đề án kiến nghị của nhóm trí thức người Việt ở nước ngoài do GS Vũ Quang Việt chủ biên năm 2005(7); Báo cáo “lựa chọn thành công” trong đó có một phần đánh giá về GD-ĐT của nhóm GS và chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard trình trực tiếp thủ tướng cuối năm 2007(8); Kiến nghị của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm 2008(9); Riêng mảng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng có kiến nghị năm 2011(10) của Đặng Danh Ánh và một số kiến nghị của 30 nhà khoa học trong và ngoài nước đã được in thành sách năm 2007(11).
GD&TĐ -Từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục Bờ Biển Ngà ban hành quy định học sinh có điểm trung bình năm học dưới 8,5 trên thang điểm 10 sẽ bị đuổi học.