1. Vấn đề hôm nay
  2. >
  3. Tiêu điểm

Kỉ niệm 1 năm Ngày ra mắt tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam: ĐỂ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIÁO CHỨC VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI BẠN, NGƯỜI ĐỒNG HÀNH KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC VỚI MỖI NHÀ GIÁO

07:05 | 27/10/2023
aA

Sự ra đời của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam:

Những năm vừa qua và hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” cho sự thay đổi, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Báo chí, một lĩnh vực mà mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên có vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận quan trọng đó – mặt trận văn hóa thông tin.

Tạp chí Giáo chức Việt Nam (tạp chí in) ra đời từ năm 2006, đã trải qua một chặng đường xây dựng và phát triển và đã ghi được những dấu ấn nhất định của một tờ tạp chí khoa học, khoa học giáo dục trong giới khoa học cũng như trong lòng bạn đọc, bạn viết, cộng tác viên.

Trong xu thế phát triển, đổi mới của báo chí ở nước ta, sự ra đời của báo chí điện tử là một tất yếu khách quan. Làm báo chí, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông bây giờ không thể không gắn với sự chuyển đổi số, công nghệ thông tin, do đó, sự ra đời của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là một sự phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, là một dấu ấn, một sự kiện quan trọng đối với Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nói chung và của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tạp chí nói riêng.

         Ngày 29 tháng 9 năm 2022, bên cạnh tạp chí Giáo chức Việt Nam (tạp chí in), Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam hoạt động. Tôn chỉ, mục đích của tạp chí Giáo chức Việt Nam là: Thông tin về hoạt động của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, đinh kì theo kì xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kì cập nhật thông tin (đối với loại hình tạp chí điện tử) xuất bản để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, phổ biến kiến thức, đăng tải các công trình nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực giáo dục học, giáo dục tâm lí học, giáo dục liên ngành triết học – xã hội học.

          Sự ra đời và bước đầu đi vào hoạt động có nền nếp, có chất lượng, có giá trị nhất định của Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là một dâu ấn tốt đẹp rất đáng ghi nhận. Lượng truy cập Tạp chí điện tử ở thời điểm này là trên 1.000.000 lượt truy cập.

            Một số ghi nhận bước đầu:

Từ khi có Tạp chí điện tử, thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội CGC Việt Nam, của ngảnh giáo dục cũng như thông tin của các Hội ở địa phương đã được đăng tải một cách thường xuyên, được cập nhật một cách có hệ thống, có sức lan tỏa lớn. Tin hoạt động của Hội từ Trung ương Hội đến các Hội thành viên được phản ánh trên tạp chí: Đó là tin hoạt động của các Hội TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, Bình Dương.. cũng như nhiều tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long; Ở miền Trung có tin hoạt động của Hội các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa;  Ở khu vực Tây Nguyên có tin hoạt động của Hội CGC Lâm Đồng, Tây Ninh, Đăc Nông; Ở miền Bắc, hoạt động của Hội CGC Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình; Ở Tây Bác là tin hoạt động của Hội CGC Sơn La, Yên Bái, Lào Cai... Tin hoạt động của Hội CGC các học viện, trường đại học cũng được phản ánh, cập nhật trên tạp chí. Đó là hoạt động của Hội CGC học viện Ngân hàng, Hội CGC trường ĐHSP Hà Nội 2,… Tạp chí cũng đã giới thiệu, đăng tải hoạt động /chân dung của các nhà giáo dục tiền bối: Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Phạm Minh Hạc và những tấm gương hoạt động Hội tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Yến Thu, chủ tịch Hội CGC thành phố Hồ Chí Minh...

       Tác phẩm bảo báo chí đăng tải trên tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam cố gắng đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về Giáo dục và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới Giáo dục.

      Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam cũng phản ánh các hoạt động giáo dục tiêu biểu đã và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục, các cấp học, từ mầm non đến đại học.

      Tạp chí điện tử đã đăng tải rất nhiều bài có tính nghiên cứu cao, chuyên sâu về việc học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, về đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của BCHTW Đảng, về nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Có thể kể một số bài như sau: Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền giáo dục XHCN tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc (PGS. TS Trần Đình Tuấn);  10 năm thực hiện NQ 29 của BCH trung ương Đảng – Một số vấn đề cần trao đổi (PGS.TS Tô Bá Trượng); Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học XH&NV ở nhà trường quân đội (Đại tá, TS Trần Xuân Phú); Nâng cao năng lực đào tạo tư tưởng lí luận cho đội ngũ giảng viên thông qua dạy học các môn KHXH&NV ở nhà trường quân đội hiện nay (Thượng tá, TS Phạn Thành Trung); Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trí thức hoàn toàn” trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức hiện nay (PGS.TS Trần Đình Tuấn); Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo (PGS.TS Trần Đình Tuấn); Điều kiện đảm bảo và những kiến nghị về dạy học trực tuyến ở phổ thông hiện nay (PGS.TS Nguyễn Gia Cầu); Truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt (PGS.TS Tô Bá Trượng); Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh (PGS.TS Nguyễn Gia Cầu), Giáo dục giá trị cho HS, SV (PGS.TS Phạm Viết Vượng), Giữ vững truyền thống văn hóa tôn sư trọng đạo (PGS.TS Phạm Viết Vượng), Nguyễn Du, Truyện Kiều trong đời sống văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế (Thạc sĩ Bùi Thiện Nga, Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực); Giáo dục bắt buộc đối với giáo viên tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (TS Nguyễn Phú Tuấn, Viện Nghiên cứu HTPTGD); Tác động của mạng xã hội, chat GPT đến học sinh, sinh viên và giải pháp thích ứng của giáo dục (PGS.TS Trần Đình Tuấn, Viện Nghiên cứu HTPTGD); Mấy kết quả nghiên cứu về xã hội – lịch sử qua văn khắc Hán Nôm của một số CGC Thanh Hóa (Quốc Chấn, Hội CGC Thanh Hóa);  Lan tỏa giá trị di tích Hồ Chí Minh trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay (GS.TS Hoàng Chí Bảo); Vài suy nghĩ về việc chọn tiếp cận trong triển khai nghiên cứu Luận án quản lí giáo dục (PGS.TS Trần Kiểm, Trường ĐHSH Hà Nội); Góp phần nhận diện bản chất cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam qua chân dung tướng Westmoreland (GS. TS Phan Hồng Tung, ĐHQG Hà Nội); Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay (PGS. TS Trần Đình Tuấn, Viện NCHTPTGD); Thời cơ và thách thức và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay (PGS.TS Thân Văn Quân, Học viện Chính trị, Bộ quốc phòng), v.v…

Cho đến nay trải qua một năm hoạt động, trong chặng đường “khởi đầu nan” Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam đã đăng tải hơn 100  bài báo khoa học, với phạm vi đề tài phong phú, đa dạng, song có trọng tâm, trọng điểm của nghiên cứu khoa học giáo dục;  bên cạnh đó là hơn 500 các bài, tin tức về hoạt động giáo dục, đào tạo, về khoa học giáo dục, về giáo dục văn hóa, về gương điển hình tiên tiến, các việc làm tốt trong giáo dục. Từ thực tiễn hoạt động đó có thể khẳng định con đường đi của Tạp chí là đúng hướng.

Thưa các quý vị đại biểu

Đối với mỗi người Việt Nam, mùa thu là mùa rất đáng nhớ vì nó gắn với những sự kiện trọng đại của dân tộc, đất nước. Với chúng tôi nói riêng và tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay có thêm một ngày đáng nhớ của mùa thu đó là ngày ra mắt của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam (29/10/2022). Trước mắt, chúng tôi sẽ còn phải vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình và trên hành trình gian khó đó, không thể thiếu được sự đồng hành, cộng tác, sẻ chia, giúp đỡ của các quý vị.

Thứ nhất, với chức năng, nhiệm vụ của người làm báo chí giáo dục, chúng tôi phải ý thức rõ ràng và nhất quán về tinh thần và thái độ phục vụ công chúng bạn đọc của mình, về lí tưởng chính trị và lợi ích chung, lợi ích của cộng đồng. Đây chính là biểu hiện rõ nhất tính chuyên nghiệp của báo chí, của người làm báo chí.

          Thứ hai, việc lựa chọn sự kiện, vấn đề và góc độ tiếp cận thông tin đối với các các sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra với hàm lượng văn hóa cao nhất có thể và vì lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Với tính chất đại chúng của thông tin báo chí, mỗi sự kiện, vấn đề đưa lên diễn đàn báo chí cần phải cân nhắc khía cạnh lợi hại từ các bình diện khác nhau (cả pháp luật và đạo đức) liên quan đến cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Cái khó của nhà báo trong hoạt động hàng ngày không chỉ là tìm kiếm thông tin, sự kiện mà còn phải cân nhắc có được phép thông tin hay không (theo luật pháp) và có nên thông tin hay không (ở khía cạnh đạo đức văn hóa). Thực tế thông tin báo chí hiện nay bảo đảm tính nóng hổi, nhanh nhạy khá tốt, nhưng có biểu hiện thiếu chọn lọc thông tin, lại ít phân tích thông tin để có sức thuyết phục công chúng, thậm chí không ít biểu hiện làm cho bức tranh thông tin báo chí về hiện thực cuộc sống có lúc bị méo mó sai lệch.

          Thứ ba, tạp chí sẽ có cơ chế mở, thu hút, tập hợp sự tham gia của đông đảo bạn đọc, bạn viết, nhà khoa học, các thầy cô giáo, nhà quản lí giáo dục để có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng của tạp chí, tiến tới xây dựng tạp chí điện tử thành kênh truyền thông đa phương tiện.

          Thứ tư, hướng ưu tiên chủ yếu của tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam là vừa thông tin đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, của đội ngũ nhà giáo, cha mẹ học sinh về giáo dục.

         Thứ năm, báo chí ngày càng có điều kiện, nhà báo ngày càng có năng lực khai thác triệt để các phương tiện kĩ thuật và thông tin, nhất là thông tin số trong quá trình thu thập, xử lí, sản xuất tin tức và sản phẩm báo chí nói chung. Với người làm báo chí giáo dục lại càng cần phải trau dồi hơn nữa các điều kiện và nghiệp vụ, kĩ năng trên trong quá trình tác nghiệp.

         Chúc quý vị đại biểu có nhiều sức khỏe, niềm vui. Trân trọng cảm ơn!

 

PGS. TS Nguyễn Gia Cầu

                                                       Tổng biên tập Tạp chí GCVN

Ý kiến bạn đọc
VĂN HÓA NGA TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM
Giao lưu văn hóa từ lâu đã được coi là một thuộc tính của xã hội loài người và nó đã trở thành như một quy luật vận động, phát triển của các nền văn hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, sự giao lưu và tiếp biến giữa các nền văn hóa lại càng diễn ra mạnh mẽ hơn ở nhiều cộng đồng, trên mọi cung bậc của cuộc sống. Việt Nam được coi là quốc gia nằm ở ngã ba của các nền văn hóa, cùng với các làn sóng giao lưu  từ các quốc gia khu vục Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ, thì giao lưu văn hóa Đông Tây  cũng đã được đánh dấu từ thời đại khai sáng của Thực dân Pháp. Đặc biệt trong thế kỷ XX, ảnh hưởng của luồng tư tưởng giải phóng dân tộc của cách mạng Tháng Mười Nga và kế đó là sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, văn hóa Nga cũng đã đến Việt Nam. Cả một thế kỷ sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, những chủ nhân của nền văn hóa Nga với tâm hồn cao thượng và tinh thần quốc tế vô sản đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc trong tâm hồn người Việt Nam. Cho đến nay, nhiều nét tinh hoa, cốt cách của văn hóa Nga còn luôn sống động trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại.
TCGCVN - Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức buổi Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo nghề với Trường Cao đẳng Koguryeo Hàn Quốc. Đây là chương trình du học mở, được thực hiện theo quy định trao đổi sinh viên visa D2-6, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và nhiều người khác có cơ hội đi học tập và lao động tại Hàn Quốc. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, số 126, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.  
TCGCVN : Với nhiều năm  công tác trong ngành giáo dục tại vùng núi Cô Lê Huyền đã chứng kiến  Các  điểm trường ở vùng núi cao còn vô vàn khó khăn  như phòng học tạm bợ ọp ẹp  trời mưa thì dột , trời nắng thì nóng bức, thiếu thốn đủ thứ như thiếu điện , thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh…Học sinh thì chân đất đến
Trường học hạnh phúc hướng tới việc hình thành các giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Ở ngôi trường này từng thành viên đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học như gia đình. Trong đó mỗi thành viên đều được phát huy hết năng lực cá nhân để trưởng thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho ngôi trường. Để làm được điều đó mỗi thành viên trong nhà trường đều giữ vai trò chủ chốt và cần có sự thay đổi tư duy tích cực, hành động tích cực hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
TCGCVN-  Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 3320/UBND-NC ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đồng ý để Hội CGC tỉnh Yên Bái đại hội khóa IV nhiện kỳ 2023-2028
TCGCVN - Sáng ngày 05/12/2023 Tại Tỉnh Hoà Bình Liên Hiệp Các Hội Khoa và Kỹ Thuật Việt Nam đã tổ chức Hội Thảo tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023
Năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc khi đã được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) trao chứng nhận trung tâm ngoại khoa chuẩn toàn cầu.
Ngày 01/12/2023 Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, đến dự Đại hội có đoàn đại biểu Hội CGC VN Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương Phó Chủ tịch kiêm TTK Hội CGCVN cùng Ông Đỗ Khánh Tặng UVBTV Trưởng Ban Tuyên huấn và Ông Đoàn Văn Tiến UVBCH Trưởng Ban khoa học và tổ chức sự kiện. Hội Cựu giáo chức Tỉnh Thái Bình, Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Ninh Bình
TCGCVN - Ngày 28-11-2023, những người cộng sản và công nhân thế giới kỷ niệm lần thứ 203 năm ngày sinh của Friedrich Engels, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người bạn chí tình, chí nghĩa của Karl Marx. Tuy có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp của Karl Marx, nhưng Engels chỉ khiêm nhường coi mình là “cây vĩ cầm thứ hai, bên cạnh Marx”.
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật -Thương Mại – Trung tâm du học nghề quốc tế  tổ chức hội thảo “ Học và định hướng định cư ÚC”với sự hợp tác của tập đoàn Britney&Associates. Đây là hoạt động quảng bá xúc tiến việc tìm hiểu về các chương trình du học nghề ÚC cũng như các chương trình nâng cao tay nghề. Ngoài du học úc nhà trường cũng đã xúc tiến hợp tác du học ở các nước Đức, CANAĐA,HÀN QUỐC...Đây là  sự kiện đáng nhớ. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và di trú Úc.
  (TCGCVN) - Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1, Yết Kiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tạp chí Giáo chức Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho 2 phóng viên (Trần Đình Tuấn, Bùi Trần Công) và cấp đổi Thẻ cho nhà báo Đinh Thị Thu Hiền.
Những năm vừa qua và hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” cho sự thay đổi, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Báo chí, một lĩnh vực mà mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên có vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận quan trọng đó – mặt trận văn hóa thông tin.
Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Hà Đông, Hà Nội, Trường Liên cấp quốc tế IqSchool đã tổ chức lễ hội “Ngày hội Trăng rằm 2023” cho các lớp học sinh trong nhà trường. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp đầy hào hứng với nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc.
TCGCVN - Hơn 250 năm qua, Truyện Kiều của Nguyễn Du không lúc nào vắng người thưởng thức, Truyện Kiều là tâm điểm của hàng nghìn bài báo, bài nghiên cứu,... việc thể hiện sự trân trọng, ngợi ca, yêu quý Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành hoạt động mang tính văn hóa và được xem như một nếp sống tri thức đẹp, không chỉ với người Việt Nam trong nước mà còn ở đông đảo bạn bè quốc tế. Di cảo của Nguyễn Du đã được lan tỏa qua hàng loạt bản dịch, đến tay bạn đọc khắp các châu lục. Nhân dịp kỷ niệm 203 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 -16/9/2023), Tạp chí Giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Thạc sỹ Bùi Thiên Nga – Chủ tịch hội đồng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
TCGCVN - Giáo dục đóng vai trò là nền tảng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục bắt buộc là mọi công dân trong độ tuổi phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định. Giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học là giai đoạn của quá trình đó. Phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi là một trong những điều kiện cơ bản để  thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, vùng miền. Bài viết này trình bày một số đặc điểm cơ bản, thực trạng, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
(TCGCVN) - Ngày 30/8/2023, 84Soft và Vinalink đã chính thức ký kết hợp tác để phân phối giải pháp SiA GPT và hợp tác phát triển sản phẩm số đầy tiềm năng. Lễ ký kết hợp tác diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ thông tin và Digital Marketing.
Lời tòa soạn           Năm 1965, UNESCO đã quyết định chọn ngày 8/9 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa mù chữ. Ngày này được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1966 với mục đích nhằm nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phổ cập giáo dục cho công dân, cộng đồng và toàn xã hội.           Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niện ngày Quốc tế xóa mù chữ, Tạp chí giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu “Dự án Xóa mù chữ với phương pháp tiếp cận Reflect ở Việt Nam”.
Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) là tổ chức được thành lập để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giúp đỡ về các mặt như: chăm sóc y tế, phục hồi dinh dưỡng, cơ hội học tập, đào tạo nghề và việc làm. Với mong muốn hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của mỗi đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, CNCF đã và đang mang đến những chương trình thiết thực về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục. Bên cạnh đó, CNCF còn chú trọng đến việc phát triển cộng đồng để hỗ trợ tối đa cho trẻ em.
Mới đây, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh THPT vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
(TCGCVN) - “Hát giữa trùng khơi - Hát về tình yêu biển đảo, người lính và Album đặc sắc về Trường Sa thân yêu” là món quà âm nhạc mà ca sĩ Đỗ Tố Hoa và ekip muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, những người đã nằm lại trong lòng biển cả trùng khơi để giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
TCGCVN - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành, học sinh tựu trường vào ngày 28/8/2023 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8). Lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào 7h30 ngày 5/9/2023. Tại các trường học trong toàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường rất khẩn trương và cơ bản đã hoàn tất.
TCGCVN – Theo thông báo của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, GS.TS Trần Hồng Quân đã từ trần vào đầu giờ chiều ngày 25/8 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175, TPHCM.
(TCGCVN) - Lịch sử là môn học từng khiến nhiều thí sinh cảm thấy “nhàm chán” khi học và “lo ngại” khi đi thi. Chuyên ngành Sư phạm Lịch sử trước đây vốn “yếu thế” so với các chuyên ngành đào tạo khác ở các trường Sư phạm. Tuy nhiên, kỳ tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành này bất ngờ trở nên “cao ngất ngưởng” ở nhiều trường sư phạm
Từ năm 2000 trở về sau, một số cựu giáo chức và cán bộ nghỉ hưu Thanh Hoá như cụ Võ Hồng Phi, cụ Quách Lục Kinh, cụ Hương Nao. . .được sự giúp đỡ về học thuật của PGS Trần Nghĩa Viện trưởng Viện Hán Nôm, GS Hà Văn Tấn Viện trưởng Viện khảo cổ học, GS Phan Huy Lê Chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, cụ Lê Văn Uông nhà Hán Nôm học Thanh Hoá.. . .đã tự nguyện cộng tác cùng nhau khảo sát, nghiên cứu những bút tích Hán Nôm hiện còn ở Thanh Hoá
Thực hiện điều lệ Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (Sửa đổi) đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 21/9/2010. Thường trực Trung Ương Hội xây dựng kế hoạch chuanaqr bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CGC Việt Nam làm thứ V
Sau một thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My chính thức khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Buổi khai trương “Beauty & More” đã được dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng. Dự án kinh doanh này còn góp phần vào phát triển giáo dục và nhận thức đúng đắn trong lĩnh vực làm đẹp.
Hội nghị do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và UBVHGD Quốc hội khóa XV tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/8/2023. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQVN, Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm UBVHGD Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sư phạm đến từ nhiều cơ quan khoa học, Viện nghiên cứu, Hội Khoa học,… tại Hà Nội.
Ngày 28/7/2023, tại trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty cổ phần CSuppoter phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc triển khai thí điểm đề án “Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực nói tiếng Anh cho học sinh”.
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong những năm qua, công tác GDNN ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước chú ý, tạo điều kiện phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn có những điểm nghẽn cần được nhận thức và khắc phục.
Giáo dục nghề nghiệp là vấn đề đang có tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn. Những năm gần đây có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về GDNN dưới các góc độ tiếp cận khác nhau. Trong thực tiễn, mặc dù các hoạt động đổi mới GDNN diễn ra rất quyết liệt nhưng hệ thống GDNN ở nước ta vẫn chậm phát triển, quy mô nhỏ lẻ, hoạt động chia cắt. Kết quả đào tạo nghề của các cơ sở GDNN nhìn chung còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, chưa gắn kết với các doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Những khó khăn, bất cập trong tổ chức đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giải pháp khắc phục”. Mục đích hội thảo nhằm phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn GDNN, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng ra quyết định điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội cho GDNN phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của doanh nghiệp và của thị trường lao động.
CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Sáng nay, 18/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau đây, Tạp chí Giáo chức Việt Nam xin cung cấp những cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác: